รับจำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
ดอกเบี้ย 1.25 % /เดือน ไม่มีค่าปากถุง

รับจำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
ดอกเบี้ย 1.25 % /เดือน 
ไม่มีค่าปากถุง

หมายเหตุ: เนื่องจากเราไม่มีค่าปากถุง จึงขอไม่รับนายหน้าทุกกรณี

หมายเหตุ: เนื่องจากเราไม่มีค่าปากถุง
จึงขอไม่รับนายหน้าทุกกรณี

www.homefor-cash.com รับจำนอง ขายฝาก ไม่มีปากถุง

ยินดีให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการเงิน

โดยเลือกประโยชน์ลูกค้าสูงสุด ตรงไปตรงมา ชัดเจน อนุมัติไว ทำสัญญาถูกต้องที่กรมที่ดิน ไม่เช็คประวัติใดๆทั้งสิ้น

www.homefor-cash.com ต้องการช่วยปรับสภาพคล่อง เราต้องการเพียงแค่ดอกเบี้ย ไม่มีนโยบายยึดทรัพย์ใคร ไม่มีค่าปากถุง ดอก 1.25%/เดือน ปิดได้ตลอด ไม่ต้องรอครบสัญญา

พื้นที่ให้บริการ

พื้นที่ให้บริการ

ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจักร ห้วยขวาง พระโขนง ยานนาวา

ความแตกต่างระหว่าง จำนอง กับ ขายฝาก

รายการ

จำนอง

ขายฝาก

กรรมสิทธิ์

ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์

ต้องโอนกรรมสิทธิ์

วงเงินอนุมัติ

20-30% ของราคาตลาด

50-80% ของราคาตลาด

ค่าจดทะเบียนที่กรมที่ดิน

ค่าจดจำนอง 1 %

เสียค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมิน / ภาษีรายได้ (ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร) / ค่าอากร0.5% หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%(ถ้าถือครองไม่ถึง 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ครบ 1 ปี

ระยะเวลา

ตามที่ตกลงกัน

ตามที่ตกลงกัน สามารถขยายเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ แต่ไม่เกิน 10 ปี

จำนอง : ไม่ต้องโอนกรรมสิทธิ์

ขายฝาก : ต้องโอนกรรมสิทธิ์

จำนอง : 20-30% ของราคาตลาด

ขายฝาก : 50-80% ของราคาตลาด

จำนอง : ค่าจดจำนอง 1 %

ขายฝาก : เสียค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมิน / ภาษีรายได้ (ตามหลักเกณฑ์ของสรรพากร) / ค่าอากร0.5% หรือ ภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%(ถ้าถือครองไม่ถึง 5 ปี หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่ครบ 1 ปี 

จำนอง : ตามที่ตกลงกัน

ขายฝาก : ตามที่ตกลงกัน สามารถขยายเวลาขายฝากกี่ครั้งก็ได้ แต่ไม่เกิน 10 ปี

ขั้นตอนดำเนินการ

ขั้นตอนดำเนินการ

เอกสารที่ใช้ที่กรมที่ดิน

รับจำนอง ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

ดอกเบี้ย 1.25 % /เดือน ไม่มีค่าปากถุง

Contact Us

ติดต่อเรา

บริการรับจำนอง ฝากขาย ไถ่ถอน เพิ่มวงเงิน ไม่มีปากถุง บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม อาคารพาณิชย์และอสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด บริการฉับไว ถูกต้องตามกฎหมาย